Κατάστημα Θεσσαλονίκης

Κωλέττη & Καβάλας 2
54627
Θεσσαλονίκη

 2310 517496

 2310 553830

info@vtac.gr

Κατάστημα Αθηνών

Αγίου Πολυκάρπου 11
11855 – Βοτανικός
Αθήνα

 210 5121011 – 210 3412730

 210 3412730

athens@vtac.gr