ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η V-TAC Hellas ανακοινώνει τις αφίξεις του αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού σε λίγες ημέρες. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! στις παρα-εισαγωγές ή στα υλικά που δεν διανέμονται από το επίσημο δίκτυο. Προϊόντα που δεν φέρουν επίσημο αριθμό καταχώρησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι παράνομα και επικίνδυνα προς διανομή-πώληση και χρήση. Η εταιρική ευθύνη της METANOR Φωτισμός Α.Ε. / V-TAC Hellas επιβάλει την συμμόρφωση σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και θα ξεκινήσει την διανομή των υλικών μόνο όταν λάβει το αριθμό καταχώρησης ξεχωριστά για κάθε ένα προϊόν.

Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για προϊόντα που πωλούνται από παρα-εισαγωγές ή ενδιάμεσες αγορές εκτός του επίσημου δικτύου της METANOR Φωτισμός Α.Ε. / V-TAC Hellas.

Αναζητείστε τον ειδικό κωδικό καταχώρησης σε κάθε προϊόν.