Φόρμα επιστροφών

(Όπου * υποχρεωτικό πεδίο)

Οι επιστροφές των προΪόντων θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ 1 ΕΩΣ 10 ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ!

Παρακαλούμε προτού συμπληρώσετε τη φόρμα κατεβάστε και συμπληρώστε το παρακάτω αρχείο.

ΛΗΨΗ
Επωνυμία:
*Υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Διεύθυνση:
*Υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
ΑΦΜ:
*Υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Τηλέφωνο:
*Υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ημερομηνία:
*Υποχρεωτικό
Επιλέξτε ημερομηνία
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Μεταφορική:
*Υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Δέματα:
*Υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ανεβάστε εδώ το αρχείο που συμπληρώσατε
*Υποχρεωτικό
Ανέβασμα
Παρακαλώ εισάγετε το αρχείο που κατεβάσατε και συμπληρώσατε
Παρακαλώ εισάγετε το αρχείο που κατεβάσατε και συμπληρώσατε

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 01/09/2022 έχει ξεκινήσει η ανάκληση του προϊόντος με τίτλο Έξυπνη λάμπα LED E27 A60 10W RGB και κωδικό προϊόντος SKU: 2751 βάσει οδηγιών της ΕΕΤΤ σύμφωνα με το άρθρο 39 του Προεδρικού Διατάγματος 98/2017 “Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ” (ΦΕΚ 139/Α’/20-9-2017). Παρακαλούνται όλοι οι πελάτες που προμηθεύτηκαν το συγκεκριμένο προϊόν να προβούν σε επιστροφή των προϊόντων με δελτίο επιστροφής στην έδρα μας.