ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΑΛΛΑΓΩΝ

Τα ελαττωματικά ή λανθασμένα προϊόντα που λαμβάνετε μπορούν να επιστραφούν υπό τους όρους της πολιτικής επιστροφών μας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την αντικατάσταση προϊόντων είναι να έχουν προμηθευτεί αποκλειστικά από την METANOR Φωτισμός Α.Ε.
 • Τα προϊόντα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, μαζί με τα εξαρτήματα και όχι σπασμένα.
 • Οι επιστροφές είναι διαθέσιμες για ελαττωματικά προϊόντα.

ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ:

Μπορούν να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, εάν υπάρξει πρόβλημα με το προϊόν σας παρέχουμε ταχεία επισκευή εφόσον είναι διαθέσιμη η αντικατάσταση ενός ελαττωματικού προϊόντος, το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από βλάβες που προκαλούνται από ατύχημα, αμέλεια, κακή χρήση ή φυσιολογική φθορά.
Τα προϊόντα που μας επιστρέφονται, ελέγχονται και εξετάζονται από το συνεργείο επισκευών μας. Η αντικατάσταση θα εγκριθεί εφόσον βρεθεί ελάττωμα που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του πελάτη.
Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης του προβληματικού προϊόντος λόγω μη διαθεσιμότητας, θα προσφερθεί ένα εναλλακτικό προϊόν ή θα εκδοθεί ένα πιστωτικό τιμολόγιο. Εάν δεν εντοπιστεί κανένα ελάττωμα από το συνεργείο επισκευών μας, το προϊόν θα επιστραφεί σε εσάς και η επιστροφή παράδοσης θα γίνει με επιβάρυνση του πελάτη.

ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΦΘΟΡΕΣ:

 • Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν καταφθάνει κατεστραμμένο επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών εντός 24 ωρών από την παράδοση για αντικατάσταση.
 • Τα προϊόντα που δεν αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά μετά από αυτό το διάστημα, ενδεχομένως να μην αναγνωριστούν για αντικατάσταση.
 • Τα έξοδα τοποθέτησης, αφαίρεσης και επανατοποθέτησης των προϊόντων βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη και σε καμία περίπτωση την εταιρία METANOR V-TAC Hellas.

ΓΙΑ ΜΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

Εάν τα εμπορεύματα που παρέχει η METANOR Φωτισμός Α.Ε. δεν είναι αυτό που παραγγείλατε είτε η παράδοση είναι σε εσφαλμένη ποσότητα, πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών εντός 24 ωρών έπειτα από την παράδοση για έγκριση επιστροφής. Όταν έχετε κοινοποιήσει ένα πρόβλημα στη METANOR υποχρέωσή μας είναι, κατ’ επιλογή – να καταστήσουμε ορθή κάθε είδους έλλειψη προϊόντος ή μη παράδοση.

Η METANOR V-TAC HELLAS ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ:

 • Για οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που προκύπτει από οποιοδήποτε πρόβλημα και ο πελάτης δεν το έχει δηλώσει στην εταιρία, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.
 • Για τεχνικά προβλήματα που έχουν προκληθεί από συνδυασμό προϊόντων της εταιρίας μας, με άλλα μη συμβατά προϊόντα κατά την εγκατάσταση.
 • Όλα τα επιστρεφόμενα αγαθά ελέγχονται για ζημιές και αυθεντικότητα. Εάν η εταιρία μας ανακαλύψει οποιοδήποτε ελάττωμα, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την αντικατάσταση και επιστροφή προϊόντων προς τον πελάτη.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

 1. Απευθύνεστε στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών, αποστέλλοντας e-mail στο support@vtac.gr ή fax στο 2310553830 περιγράφοντας το πρόβλημα.
 2. Η ομάδα μας λαμβάνει το μήνυμά σας και σας αποστέλλει μία έγκριση.
 3. Έπειτα από την έγκριση, αποστέλλετε τα ελαττωματικά προϊόντα για έλεγχο συνοδευόμενα με το αντίστοιχο δελτίο αποστολής. Προϊόντα που δε συνοδεύονται με δελτία αποστολής δε γίνονται δεκτά.
 4. Ο χρόνος αντικατάστασης έγκειται από 1-30 ημέρες, ανάλογα τη διαθεσιμότητα.
 5. Ενημερώνεστε για την επιστροφή, αντικατάσταση ή επισκευή των προϊόντων.

*Οι επιστροφές ελαττωματικών και μη ελαττωματικών προϊόντων γίνονται είτε με οποιαδήποτε μεταφορική εταιρία, είτε με τα ΕΛΤΑ Courier ή την ACS Courier και πάντα έπειτα από συνεννόηση με την εταιρία. Σε διαφορετική περίπτωση το κόστος αποστολής επιβαρύνει τον ίδιο τον πελάτη.