Ακροδέκτης ράγας με σύνδεση 8 καλώδιων

Ακροδέκτης ράγας με σύνδεση 8 καλώδιων