Εξωτερική πρίζα δαπέδου, σούκο ασφαλείας τεσσάρων θέσεων, (Stainless Steel)

Εξωτερική πρίζα δαπέδου, σούκο ασφαλείας τεσσάρων θέσεων, (Stainless Steel)