Μονόφωτο κρεμαστό φωτιστικό Τσιμέντο με Κόκκινο σώμα