Προφίλ αλουμινίου για ταινίες LED 2000 x 17.2 x 15.5mm