Προφίλ αλουμινίου για ταινίες LED 2000 x 17.4 x 12.1mm