Προφίλ αλουμινίου για ταινίες LED 2000 x 23.5 x 10mm