Κατάστημα Θεσσαλονίκης
Κωλέττη & Καβάλας 2
54627 – Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 517496
F. 2310 553830